ការធ្វើតេស្តនៅផ្ទះតាមទឹកមាត់ 

វ៉េបសាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសុខភាព   l   សំនួរចម្លើយតេស្តទឺកមាត់

អូរ៉ែនខោនធីគឺកំពុងធ្វើការផ្តល់ជូន ការធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-19 តាមទឹកមាត់។ ការធ្វើតេស្តនេះនឹងកំណត់ថា បុគ្គលម្នាក់នោះកំពុងផ្ទុកមេរោគ ហើយអាចឆ្លងទៅអ្នកផ្សេងបានដែរឬទេ។

អ្នកជំងឺត្រូវបានជូនដំណឹងតាមរយះអ៉ីមែល នៅពេលដែលលទ្ធផលរបស់ពួកគេបានត្រៀមរួចរាល់។ ហើយពួកគេក៏អាចចូលទៅពិនិត្យមើលតាមរយះ ឃ៊ែរ ផតថលផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺពិនិត្យឃើញវិជ្ជមាន អ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពនិងថ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកានើអ្នកជំងឺ។ ការធ្វើតេស្តនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។

បុគ្គលដែលនៅក្នុងតំបន់ អូរ៉ែនខោនធី អាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមអ៉ីនធឺណែត ដោយចុចលើប៊ូតុង "ទិញឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត" ។ នាពេលនេះដែរ ដែនកំណត់ប្រចាំថ្ងៃ គឺមានកំណត់សម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ សាន់តា អាណា និង អាណាហែម តែប៉ុណ្ណោះ។

 • បុ្រសិនបើលោកអ្នកជ្រើសយកឧបករណ៍ធ្វើតេស្តនេះឲដឹកជញ្ជូនទៅផ្ទះ​របស់លោកអ្នក​​ ប្រអប់នោះនឹងត្រូវបានផ្ញើរតាមរយះ​ ក្រុមហ៊ុនFedex​ ក្នុងរយះពេល​ 1​ទៅ2 ថ្ងៃ។​ នៅក្នុងប្រអប់នេះមានភ្ជាប់មកជាមួយ​ ការណែរនាំ ប័ណ្ណសម្រាប់ដាក់ផ្ញើរមកវិញ និងកញ្ចប់គំរូរដែលរួចរាល់ដើម្បីផ្ញើរត្រលប់មកមន្ទីពិសោធន៍ Ambry Genetic​វិញ។​ ស្វែងរកទីកន្លែងប្រអប់Fedex ឬ​ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ (800)​463-3339​ដើម្បីរៀបចំកាលវិភាគទទួលយក។

 • ដើម្បីបន្ថែមភាពងាយស្រួល មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងសហគមន៍ ក៏បានផ្តល់ជូនជំនួយក្នុងការទិញឧបករណ៍ធ្វើតេស្តនេះ​ ដោយរួមមាន ការបកប្រែនិងរៀបចំអ៉ីម៉ែល។ ​​ប្រសិនបើលោកអ្នកជ្រើសយកការមកទទួលឧបករណ៍នេះនៅ មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ សូមចុះឈ្មោះតាមរយះអ៉ីនធឺណែត ហើយធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍

 

ទីកន្លែងធ្វើតេស្ត

វ៉េបសាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសុខភាព

សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលរស់នៅតំបន់អូរ៉ែនខោនធី​ អាចធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-19​​នៅទីកន្លែងធ្វើតេស្តរបស់អូរ៉ែនខោនធី។​ 

តេស្តដែលបានផ្តល់ជូននៅទីតាំងទាំង2នេះហៅថា តេស្តអេភីអ។​ ការធ្វើតេស្តនេះនឹងបង្ហាញ នណារម្នាក់កំពុងកើតមេរោគកូវីដ-19​ ហើយអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃបាន។

ការស្នើរសុំត្រូវបានទាមទារ

 

 • តម្រូវឲភ្ជាប់មកជាមួយ ពាក្យបញ្ជាក់ពីការណាត់ជួប និង ឯកសារកំណត់អត្តញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលមកដល់។  ប្រសិនបើអ្នកផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្នុងឡាន ប៉ុន្តែមិនមានការណាត់ជួបនោះទេ ពួកគេនិងមិនត្រូវបានទទួលការធ្វើតេស្តនោះទេ។ 

 • សូមមកដល់មិនលើសពី 15នាទី មិនឬក្រោយពេលណាត់ជួប។ ប្រសិនបើអ្នកខកខានការណាត់នេះ អ្នកនឹងមិនត្រូវបានទទួលការធ្វើតេស្តនោះទេ។

 • សូមពាក់របាំងការពារមុខ នៅពេលបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពទៅជិតរថយន្តរបស់អ្នក។ 

 • រយះពេលក្នុងការរង់ចាំ និងការធ្វើតេស្តគួរតែមិនលើសពី60នាទី។ នៅទីនេះមិនមានបន្ទប់ទឺកសម្រាប់ប្រើប្រាស់សាធារណះនោះទេ។

 • ការធ្វើតេស្តនេះគឺត្រូវបានធ្វើតាមរយះ ការត្បាល់ដើម្បីទទួលបានគំរូពីច្រមុះ។

 • លោកអ្នកមិនត្រូវទាមទារឲបង់ប្រាក់ក្នុងការធ្វើតេស្តនេះទេ។

 • លោកអ្នកនិងទទួលបានលទ្ធផល តាមរយះការផ្ញើរសារទៅទូរស័ព្ទដៃ ឬ អ៉ីម៉ែល ក្នុងរយះពេល 2 ទៅ 3 ថ្ងៃ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន សម្រាប់កូវីដ-19 លោកអ្នកនិងទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត អំពីការថែរទាំនិងប្រភពស្វែងរកជំនួយ។

Anaheim Convention Center

Anahiem_COVID_Testing_Site-V2.png

Costa Mesa Fairgrounds

Costa_Mesa_COVID_Test_Site-V3.png
 

ទីកន្លែងធ្វើតេស្ត

វ៉េបសាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសុខភាព

សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលរស់នៅតំបន់អូរ៉ែនខោនធី​ អាចធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-19​​នៅទីកន្លែងធ្វើតេស្តរបស់អូរ៉ែនខោនធី។​ 

តេស្តដែលបានផ្តល់ជូននៅទីតាំងទាំង2នេះហៅថា តេស្តអេភីអ។​ ការធ្វើតេស្តនេះនឹងបង្ហាញ នណារម្នាក់កំពុងកើតមេរោគកូវីដ-19​ ហើយអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃបាន។

ការស្នើរសុំត្រូវបានទាមទារ

 

 • តម្រូវឲភ្ជាប់មកជាមួយ ពាក្យបញ្ជាក់ពីការណាត់ជួប និង ឯកសារកំណត់អត្តញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន នៅពេលមកដល់។  ប្រសិនបើអ្នកផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្នុងឡាន ប៉ុន្តែមិនមានការណាត់ជួបនោះទេ ពួកគេនិងមិនត្រូវបានទទួលការធ្វើតេស្តនោះទេ។ 

 • សូមមកដល់មិនលើសពី 15នាទី មិនឬក្រោយពេលណាត់ជួប។ ប្រសិនបើអ្នកខកខានការណាត់នេះ អ្នកនឹងមិនត្រូវបានទទួលការធ្វើតេស្តនោះទេ។

 • សូមពាក់របាំងការពារមុខ នៅពេលបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពទៅជិតរថយន្តរបស់អ្នក។ 

 • រយះពេលក្នុងការរង់ចាំ និងការធ្វើតេស្តគួរតែមិនលើសពី60នាទី។ នៅទីនេះមិនមានបន្ទប់ទឺកសម្រាប់ប្រើប្រាស់សាធារណះនោះទេ។

 • ការធ្វើតេស្តនេះគឺត្រូវបានធ្វើតាមរយះ ការត្បាល់ដើម្បីទទួលបានគំរូពីច្រមុះ។

 • លោកអ្នកមិនត្រូវទាមទារឲបង់ប្រាក់ក្នុងការធ្វើតេស្តនេះទេ។

 • លោកអ្នកនិងទទួលបានលទ្ធផល តាមរយះការផ្ញើរសារទៅទូរស័ព្ទដៃ ឬ អ៉ីម៉ែល ក្នុងរយះពេល 2 ទៅ 3 ថ្ងៃ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន សម្រាប់កូវីដ-19 លោកអ្នកនិងទទួលបានពត៌មានជាច្រើនទៀត អំពីការថែរទាំនិងប្រភពស្វែងរកជំនួយ។

 
 

មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍

វ៉េបសាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសុខភាព

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចេញនូវរោគសញ្ញាមេរោគកូវីដ-19 ហើយលោកអ្នកមិនអាចទទយកការធ្វើតេស្តបានតាមរយះអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពរបស់អ្នកទេនោះ លោកអ្នកអាចទទួលបានការវាយតម្លៃផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និងការធ្វើតេស្ត ដោយឥតគិតថ្លៃ តាមរយះបណ្តាញមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍នៅតំបន់អូរ៉ែន។

 

មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ផ្តល់ការធ្វើតេស្ត និងតាមដានការថែទាំ ទោះបីលោកអ្នកមិនមានធានារ៉ាប់បងសុខភាពក៏ដោយ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន ហើយមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ (ក្នុងចម្ងាយ 6 ហ្វីត យ៉ាងហោចណាស់ 15នាទី ក្នុងរយះពេល 24ម៉ោង ក្នុងកំឡុងពេលឆ្លងរោគ) នឹងត្រូវបានធ្វើតេស្ត និងបញ្ជូនទៅកាន់ទីតាំងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើតេស្ត។

LOCATION
HOURS
PHONE
Families Together of Orange County
WED - FRI
(714) 332-6359
Family Health Matters Community Health Center
MON - FRI
(714) 441-0411
KCS Health Center
TUES & THURS
(714) 503-6550
Laguna Beach Community Clinic
MON - FRI
(949) 494-0761
SOS Health Center
MON - FRI
(949) 270-2100
Serve the People Community Health Center
TUES, THURS, SAT
(714) 742-2738
Southland Integrated Services
MON - FRI
(714) 620-7001
St. Jude Neighbordhood Health Center
MON - FRI
(714) 446-5100
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Spotify